Bilten (70 let društva)

UVODNE MISLI …
Dolgost življenja našega je kratka … Tako je pel že naš poet France Prešern.
Pa vendar, v 70 letih človek zraste od otroka in mladostnika preko srednjih do zrelih let. Enako je z društvom, ki je neprofitna in nevladna organizacija civilne družbe. Je najbolj demokratična oblika civilnodružbenega združevanja ljudi, z ozirom na njihov osebni interes in željo po udejstvovanju v družbenem življenju.
Delo v društvu pomeni povezovanje prijetnega s koristnim. Gre za druženje ljudi, ki živijo svoje in hkrati skupne vrednote in za širjenje socialne mreže v ožjem in širšem družbenem okolju ter za pridobivanje novih spretnosti in znanj v okviru različnih sekcij. To pa hkrati pomeni uresničevanje pravice do združevanja, kot ene od človekovih pravic in bogatitev družbe kot celote.
Člani društva se učijo na porodnih napakah, veselijo ob prvih uspehih in napredujejo v izkušnjah, ne glede na okoliščine, ki so včasih prijazne, večkrat trpke, občasno tudi nenaklonjene. A pomembno je vztrajati. S potrpežljivostjo in doslednostjo pridejo uspehi in pozitivni rezultati, ki so spodbuda in garant za rast in delo naprej.
Ta spoznanja so bila in so še vedno prisotna v celotnem 70 letnem delovanju Društva upokojencev Šenčur. Društvo je razvilo široko in pestro dejavnost pri zavzemanju za pravice in interese upokojencev ter drugih starejših ljudi, za učinkovito reševanje socialnih vprašanj, dvig kakovosti življenja, skrb za medgeneracijsko povezovanje in vpetost v družbeno okolje.
V tem biltenu bomo predstavili delo društva s poudarkom na dejavnostih, ki jih razvijamo v zadnjem obdobju, kajti za prva desetletja delovanja je zelo malo pisnega gradiva.
Ob visokem jubileju društva je prav, da se spomnimo na prehojeno pot vseh, ki so s svojim aktivnim delom pripomogli k doseženim uspehom pri uresničevanju poslanstva društva.
Ob tej priložnosti se zahvaljujem vsem članicam in članom društva, številnim društvom in organizacijam v občini Šenčur, organom Občine Šenčur in njenemu županu Cirilu Kozjeku, Pokrajinski zvezi društev upokojencev Gorenjske, Zvezi društev upokojencev Slovenije ter številnim donatorjem, ki podpirajo delovanje društva, v željo po uspešnem sodelovanju tudi v prihodnje. Za pripravo tega biltena pa se še posebej zahvaljujem Branki Kuhar in Franciju Erzinu, ki sta v pričujoči tekstovni in fotografski zapis vložila veliko znanja, truda in energije.
Društvo upokojencev Šenčur, srečno v novo desetletje in nove delovne uspehe.
k

Ciril Sitar
Predsednik DU Šenčur

(klilni v sliko za prikaz biltena)