o nas

Društvo upokojencev Šenčur
Pipanova cesta 2
4208 Šenčur
tel:04 25 11 022
uradne ure
vsak torek od 17. do 18. ure

Društvo upokojencev Šenčur je pravna oseba zasebnega prava
Dejavnosti društva so športno-rekreativne, izobraževalne, kulturne in socialne. Organiziramo srečanja, letovanja, izlete, pohode in športno rekreativne dejavnosti. za aktivno in zdravo življenje v tretjem življenjskem obdobju. Obiskujemo in obdarimo  bolne inostarele člane.
Društvo uresničuje svoj letni program dela s sodelovanjem velikega števila članov društva, z razumevanjem in s pomočjo občine Šenčur, s sodelovanjem  z drugimi društvi upokojencev v regiji in državi in z vključevanjem članov v Vzajemno samopomoč pri ZDUS Ljubljana.
Društvo upokojencev Šenčur je pristopilo v Zvezo društev upokojencev Slovenije, Ljubljana (ZDUS) in Pokrajinsko zvezo društev upokojencev Gorenjske, Kranj.

Organi društva
občni zbor (sklicuje se enkrat letno)
upravni odbor (predsednik: Ciril Sitar)
nadzorni odbor
častno razsodišče
vodje sekcij
poverjeniki
praporščaka

spletna stran
Rado Snedic
040 366 382
rado.snedic@gmail.com)

Najnovejši prispevki