častno razsodišče

predsednik      Viktor Pravst
člana               Franci Kržan
.                      Marta Sekne